وب سایت شخصی محمدعلی ناصرالاسلامی

در مورد سهم‌الارث دختر و پسر سوال داشتم، ارثی که از مادر به فرزندان میرسد؟

در مورد سهم‌الارث دختر و پسر سوال داشتم، ارثی که از مادر به فرزندان میرسد؟

پاسخ:   بر اساس ماده ۹۰۷ قانون مدنی و موازین شرعی اگر متوفی اولاد متعدد پسر و دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر سهم‌الارث میبرد.